Wat is logopedie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren en in het opnemen en verwerken van informatie. Naast zorg die nodig is bij problemen met stem, spraak, taal en gehoor, houdt de logopedist zich ook bezig met slikproblemen.L
O
G
O
P
E
D
IE

Verwijzing

Voor logopedische begeleiding heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van uw behandelend arts. U krijgt van de specialist een verwijsbrief mee. Daarop staat voor welke klacht u wordt doorverwezen en eventueel een specifieke vraag om onderzoek, advisering en/of behandeling. Wanneer het nodig is de begeleiding bij u thuis plaats te laten vinden, moet de verwijzer dit extra vermelden.

Aanmelden zonder verwijsbrief
 

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u ook direct een afspraak maken met een logopedist. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie gemakkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

 
 

Tijdens de eerste afspraak zal er een DTL-screening plaatsvinden. Dit is een kort vooronderzoek om te bekijken of de logopedist u kan helpen. Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf, maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische begeleiding. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Bij het intakegesprek wordt aandacht besteed aan uw hulpvraag. Hierna wordt beoordeeld welk logopedisch onderzoek gewenst is. Voor een uitgebreid onderzoek kunnen meerdere afspraken noodzakelijk zijn. Na het onderzoek worden de conclusie en het behandelplan met u besproken. Tijdens de behandelingen wordt er geoefend. Het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht. Naast het behandelen van cliënten geeft de logopedist ook adviezen en voorlichting.

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Kijk voor meer informatie op

www.logopedie.nl

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zowel voor kinderen als volwassenen. Alle behandelingen bij Logopedie Loon op Zand worden volledig vergoed als u een verwijzing heeft van een huisarts of specialist. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen binnen het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De behandelingen zullen in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Vergoeding bij DTL

Op dit moment vergoeden nog niet alle zorgverzekeraars logopedie zonder verwijsbrief van uw huisarts/specialist. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Verhindering

Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Als u later annuleert, zal de logopedist 75% van de kosten voor de behandeling bij u in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De Logopedist

 

Judith Bruin

Logopedist

Judith Bruin is in 2002 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie in Eindhoven. Na het afstuderen heeft ze veel ervaring opgedaan als logopedist in een logopediepraktijk in Den Bosch. Vanaf 2008 is ze eigenaar van een praktijk in Dordrecht. Deze praktijk is onderdeel van een leerpraktijk waar onder andere orthopedagogen, psychologen en remedial teachers nauw samenwerken. Naast de opleiding Logopedie heeft Judith de opleiding Remedial Teaching en diverse cursussen op het gebied van dyslexie gevolgd. Met name het behandelen van kinderen met spraak- en/of taalstoornissen (waaronder logopedische stoornissen die gerelateerd zijn aan dyslexie) is haar specialisatie.

 

De logopedist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

 
 

Contact

 
Contact informatie

06-44452344

info@logopedieloonopzand.nl

Oranjeplein 21
           5175 BE Loon op Zand
           Gevestigd in het gebouw van
           Sens Gezondheidszorg Loon op Zand

           Privacy statement